Santral: 444 00 48 | WhatsApp: 0516 164 00 48

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Evet, yarışmaya katılım, elektronik ortamda gerçekleşecektir. Katılımcılar, aşağıda belirtilen teslim edileceklerin hepsini, açıklanan düzen içinde ve teslim tarihinde sisteme yükleyeceklerdir.

Yarışma, Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım, şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencilerine açıktır.

Evet, tek veya ekip olarak katılım yapılabilir. Ancak her yarışmacı/ekip sadece tek bir proje ile katılabilir.

Ekip olarak katılan grup üyelerinden her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı birlikte ve peş peşe (müteselsilen) sorumludurlar.

Hayır, yarışmacıların e-postalarında “@edu.”uzantısı olması yeterlidir. Kesin “Öğrencilik Durumu”, yarışma bitiminde, kazananlar için teyit edilecektir.

Proje teslimleri jpg olmalı; çözünürlüğü en az 300 dpi, boyutu en çok 50 MB olmalıdır.